21021, м. Вінниця, проспект Космонавтів, 30-А, 4 пов., оф. 14

21021, м. Вінниця, проспект Космонавтів, 30-А, 4 пов., оф. 14

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дану політику конфіденційності (надалі – Політика) складено у відповідності до Конституції України від 28.06.1996 року №254к/96-ВР, Генерального регламенту про захист даних (ЄС) від 27.04.2016 року №2016/679 (надалі – GDPR), Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року №2297-VI, Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992 року № 2657-XII, що спільно іменуються надалі як Законодавство.

1.2. Дана Політика встановлює порядок отримання, зберігання, обробки, використання і розкриття персональних даних та заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних, що вживаються Адвокатським об’єднанням «МАКС ГАРАНТ» (надалі – Володілець персональних даних; АО «МАКС ГАРАНТ»).

1.3. Дана Політика застосовується до всієї інформації, яку АО «МАКС ГАРАНТ» може отримати про користувачів вебсайту https://maxgarant.ua/.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

2.1. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

2.2. Вебсайт –сукупність графічних та інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ та баз даних, що забезпечують їх доступність у мережі інтернет за мережевою адресою https://maxgarant.ua/.

2.3. Володілець персональних даних – юридична особа (адвокатським об’єднанням «МАКС ГАРАНТ»), що визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом.

2.4. Користувач – будь-який відвідувач вебсайту https://maxgarant.ua/.

2.5. Автоматизована обробка персональних даних — обробка персональних даних за допомогою обчислювальної техніки.2.6. Блокування персональних даних – тимчасове припинення обробки персональних даних (крім випадків, якщо обробка необхідна для уточнення персональних даних).

2.6. Інформаційна система персональних даних — сукупність персональних даних, що містяться в базах даних, і забезпечують їх обробку інформаційних технологій і технічних засобів.

2.7. Знеособлення персональних даних — вилучення відомостей, які дають змогу прямо чи опосередковано ідентифікувати особу.

2.8. Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

2.9. Поширення персональних даних – будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженого кола осіб, у тому числі оприлюднення персональних даних у засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим способом.

2.10. Знищення персональних даних – будь-які дії, внаслідок яких персональні дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних та (або) знищуються матеріальні носії персональних даних.

2.11. Транскордонна передача персональних даних – передача персональних даних на територію іноземної держави до органу влади іноземної держави, іноземної фізичної чи іноземної юридичної особи;

3. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

3.1. АО «МАКС ГАРАНТ» може обробляти такі персональні дані Користувача:

3.1.1. Прізвище, ім’я та по батькові;

3.1.2. Номери телефонів.

3.2. Інша персональна інформація надається Користувачами на їхній розсуд.

3.3. Продавець не збирає IP-адреси Користувачів.

3.4. Користувачі можуть переглядати сторінки вебсайту https://maxgarant.ua/, неповідомляючи про себе жодних персональних даних.

3.5. Також на сайті відбувається збір та обробка знеособлених даних про відвідувачів (в т.ч. файлів cookie) за допомогою сервісів інтернет-статистики (Google Аналітика та інших).

4. ЦІЛІ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

4.1. Забезпечення реалізації відносин у сфері надання юридичних послуг;

4.2. Надання запитуваних Користувачем юридичних послуг;

4.3. Надання запитуваної Користувачем інформації;

4.4. Проведення АО «МАКС ГАРАНТ» внутрішніх процедур, включаючи ведення документації, бухгалтерського обліку та виставлення рахунків;

4.5. Управління та захист Вебсайту (підвищення безпеки даних, усунення несправностей даних та систем, обслуговування та тестування системи, хостинг даних та звітність);

4.6. Вимірювання або розуміння ефективності контенту, який надає АО «МАКС ГАРАНТ» та аналіз даних з метою покращення Вебсайту, послуг, маркетингу, взаємовідносин з клієнтами.

4.7. Знеособлені дані Користувачів, які збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики, служать для збору інформації про дії Користувачів на сайті, покращення якості сайту та його змісту.

5. ПІДСТАВИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

5.1. АО «МАКС ГАРАНТ» обробляє персональні дані Користувача лише у разі їх заповнення та/або відправлення Користувачем самостійно через спеціальні форми, розташовані на вебсайті https://maxgarant.ua/. Заповнюючи відповідні форми та/або надсилаючи свої персональні дані Володільцю персональних даних, Користувач висловлює свою згоду з цією Політикою.

5.2. АО «МАКС ГАРАНТ» обробляє знеособлені дані про Користувача у випадку, якщо це дозволено у налаштуваннях браузера Користувача (ввімкнено збереження файлів cookie та використання технології JavaScript).

6. УМОВИ НАДАННЯ ТРЕТІМ ОСОБАМ ДОСТУПУ ДО ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

6.1. АО «МАКС ГАРАНТ» забезпечує збереження персональних даних та вживає всіх можливих заходів, що виключають доступ до персональних даних неуповноважених осіб.

6.2. АО «МАКС ГАРАНТ» може передавати ваші Персональні дані юридичним та фізичним особам для цілей, для яких було здійснено збір таких Персональних даних. Відповідно до наших професійних зобов’язань та будь-яких комерційних умов, які ми можемо укласти з вами, та у разі необхідності ми надаємо доступ до ваших Персональних даних:
- будь-якій особі, яка вимагає або зобов’язує нас здійснити таке розкриття на підставі рішення суду або інших вимог передбачених законодавством;- постачальникам послуг, які надають нам послуги з управління інформаційними технологіями та системами.

7. ЗМІНА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

7.1. У разі виявлення неточностей у персональних даних, Користувач може актуалізувати їх самостійно шляхом надсилання до АО «МАКС ГАРАНТ» повідомлення на адресу електронної пошти moc.liamg%40aunvtnaragxam з позначкою «Актуалізація персональних даних».

8. СТРОК ЗБЕРІГАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

8.1. АО «МАКС ГАРАНТ» обробляє Персональні дані Користувача лише стільки, скільки необхідно для досягнення цілей, для яких АО «МАКС ГАРАНТ» здійснила збір таких Персональних даних.

8.2. Для визначення відповідного строку зберігання Персональних даних враховується обсяг та характер Персональних даних, які збираються, потенційний ризик заподіяння шкоди від несанкціонованого використання або розголошення, цілі, для яких обробляються Персональні дані, а також застосовні законодавчі та регуляторні вимоги.

8.3. Після закінчення відповідного строку зберігання АО «МАКС ГАРАНТ» надійно знищує Персональні дані в максимально можливому обсязі. Проте, в окремих випадках, АО «МАКС ГАРАНТ» може зберігати копії певної інформації, включаючи Персональні дані, необхідні для захисту наших законних інтересів або інтересів третіх осіб, виконання вимог, вирішення спорів, усунення проблем або забезпечення виконання укладених з вами угод.

8.4. Користувач може у будь-який момент відкликати свою згоду на обробку Персональних даних, надіславши АО «МАКС ГАРАНТ» повідомлення через електронну пошту на електронну адресу moc.liamg%40aunvtnaragxam з позначкою «Відкликання згоди на обробку персональних даних».

9. ТРАНСКОРДОННА ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

8.1. Володілець персональних даних на початок здійснення транскордонної передачі персональних даних зобов’язаний переконатися, що іноземною державою, територією якої передбачається здійснювати передачу персональних даних, забезпечується надійний захист прав суб’єктів персональних даних.

8.2. Транскордонна передача персональних даних на території іноземних держав, які не відповідають вищевказаним вимогам, може здійснюватися лише у разі наявності згоди у письмовій формі суб’єкта персональних даних на транскордонну передачу його персональних даних та/або виконання договору, стороною якого є суб’єкт персональних даних.

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Користувач може отримати будь-які роз’яснення з питань щодо обробки його персональних даних, звернувшись до АО «МАКС ГАРАНТ» за допомогою електронної пошти moc.liamg%40aunvtnaragxam.

10.2. Навіть після того, як Користувач вирішив відкликати свою згоду на обробку Персональних даних, АО «МАКС ГАРАНТ» може продовжувати обробляти Персональні дані в обсязі, необхідному або іншим чином дозволеному чинним законодавством, під час здійснення або захисту наших законних прав або виконання наших юридичних обов’язків.

10.3. У цьому документі буде відображено будь-які зміни політики обробки персональних даних Володільцем персональних даних. Політика діє безстроково до заміни її новою версією.

10.4. Актуальна версія Політики у вільному доступі розміщена на вебсайті https://maxgarant.ua/. 

10.5. Якщо Користувач має питання чи пропозиції відносно положень даної Політики конфіденційності, він може зв’язатися з АО «МАКС ГАРАНТ», скориставшись електронною адресою moc.liamg%40aunvtnaragxam.

10.6. Будь-які скарги відносно положень даної Політики конфіденційності Користувач може направляти на електронну адресу moc.liamg%40aunvtnaragxam чи поштою за адресою: 21020, м. Вінниця, вул. Магістратська, 84.